Posts Tagged 'interpretace uměleckého díla'

…když nás divadlo, opera a balet baví

Když nás divadlo, opera a balet baví – verze pro tisk (pdf) Velká, kamenná divadla zpravidla stojí na reprezentativním místě a jsou jednou z dominant města. Působí majestátně a důstojně. To, co se děje za jejich zdmi, je mnohdy svět sám

/ One Comment

…když nás divadlo, opera a balet baví

Když nás divadlo, opera a balet baví – verze pro tisk (pdf) Velká, kamenná divadla zpravidla stojí na reprezentativním místě a jsou jednou z dominant města. Působí majestátně a důstojně. To, co se děje za jejich zdmi, je mnohdy svět sám

/ One Comment

Divadelní inscenace (nejen) pro maturanty aneb Kam s žáky do divadla?

Divadelní inscenace (nejen) pro maturanty aneb Kam s žáky do divadla – verze pro tisk (pdf) Na úvod článku předesílám, že  mám rád divadlo. Také se přiznávám k tomu, že je mi velmi blízká poetika divadelního režiséra Jana Mikuláška, o

/ No comments

Divadelní inscenace (nejen) pro maturanty aneb Kam s žáky do divadla?

Divadelní inscenace (nejen) pro maturanty aneb Kam s žáky do divadla – verze pro tisk (pdf) Na úvod článku předesílám, že  mám rád divadlo. Také se přiznávám k tomu, že je mi velmi blízká poetika divadelního režiséra Jana Mikuláška, o

/ No comments

Projekt „Mluvící hlavy“

Projekt Mluvící hlavy – verze pro tisk (pdf) Na internetu najdeme celou řadu tzv. čtenářských deníků a rozborů literárních děl, která tvoří kánon (vznešeně řečeno) či seznam povinné četby (řečeno prozaicky), bez jehož znalosti se student u maturity neobejde. Otázkou

/ No comments

Projekt „Mluvící hlavy“

Projekt Mluvící hlavy – verze pro tisk (pdf) Na internetu najdeme celou řadu tzv. čtenářských deníků a rozborů literárních děl, která tvoří kánon (vznešeně řečeno) či seznam povinné četby (řečeno prozaicky), bez jehož znalosti se student u maturity neobejde. Otázkou

/ No comments

Pojetí krásy v islámském umění: palácový komplex Alhambra

Pojetí krásy v islámském umění (palácový komplex Alhambra) – verze pro tisk (pdf) Návrh lekce „Pojetí krásy v islámském umění: palácový komplex Alhambra“ vznikl v rámci předmětu Didaktika estetické výchovy a jeho autorkou je Kristýna Rendlová. Tematické zaměření lekce estetické výchovy

/ No comments

Pojetí krásy v islámském umění: palácový komplex Alhambra

Pojetí krásy v islámském umění (palácový komplex Alhambra) – verze pro tisk (pdf) Návrh lekce „Pojetí krásy v islámském umění: palácový komplex Alhambra“ vznikl v rámci předmětu Didaktika estetické výchovy a jeho autorkou je Kristýna Rendlová. Tematické zaměření lekce estetické výchovy

/ No comments

Galerijní animace v Brně

Galerijní animace v Brně – verze pro tisk (pdf) V souladu s tím, jak se galerijní animace a jiné formy muzejní edukace zabydlují v našich galeriích, zabydlují se témata muzejní pedagogiky i na webových stránkách estetické výchovy. Referovali jsme o podnětných a pro

/ One Comment

Galerijní animace v Brně

Galerijní animace v Brně – verze pro tisk (pdf) V souladu s tím, jak se galerijní animace a jiné formy muzejní edukace zabydlují v našich galeriích, zabydlují se témata muzejní pedagogiky i na webových stránkách estetické výchovy. Referovali jsme o podnětných a pro

/ One Comment

Literární výchova, dvě osobnosti: Jan BALABÁN a Karel Hynek MÁCHA a dvě lekce

V následujícím článku bych se rád zamyslel nad postavením literární výchovy především v gymnaziálním, ale i v základním vzdělávání. Pokusím se osvětlit vztah mezi literární výchovou a estetickou výchovou. V závěru upozorním na dva inspirativní návrhy lekcí (první se vztahuje k povídce Hořící

/ No comments

Literární výchova, dvě osobnosti: Jan BALABÁN a Karel Hynek MÁCHA a dvě lekce

V následujícím článku bych se rád zamyslel nad postavením literární výchovy především v gymnaziálním, ale i v základním vzdělávání. Pokusím se osvětlit vztah mezi literární výchovou a estetickou výchovou. V závěru upozorním na dva inspirativní návrhy lekcí (první se vztahuje k povídce Hořící

/ No comments

Tvůrčí psaní aneb Nech umění vyprávět

Tvůrčí psaní aneb Nech umění vyprávět – verze pro tisk (pdf) Krátký příspěvek k tvůrčímu psaní s malou ukázkou. O tvůrčím psaní jsme již na stránkách Estetické výchovy psali. Jedním z předních propagátorů tvůrčího psaní je Zbyněk Fišer, který je

/ No comments

Tvůrčí psaní aneb Nech umění vyprávět

Tvůrčí psaní aneb Nech umění vyprávět – verze pro tisk (pdf) Krátký příspěvek k tvůrčímu psaní s malou ukázkou. O tvůrčím psaní jsme již na stránkách Estetické výchovy psali. Jedním z předních propagátorů tvůrčího psaní je Zbyněk Fišer, který je

/ No comments

Na cestě k přednesu

Knížky, které se snaží připravit učitele na praxi, jsou, myslím, přibližně trojího typu: První nám říká, jaká praxe JE, Druhý,  jaká by MĚLA BÝT. Ve třetím se dozvíme, co v praxi můžeme DĚLAT. Všechny tři skupiny mají přirozeně své místo,

/ No comments

Na cestě k přednesu

Knížky, které se snaží připravit učitele na praxi, jsou, myslím, přibližně trojího typu: První nám říká, jaká praxe JE, Druhý,  jaká by MĚLA BÝT. Ve třetím se dozvíme, co v praxi můžeme DĚLAT. Všechny tři skupiny mají přirozeně své místo,

/ No comments

Šelmovství barev (fauvismus)

Lekce Šelmovství barev je další lekcí z cyklu Nech umění vyprávět. Spolu s lekcí Úhel pohledu tvoří pomyslný pandán. Na lekci Úhel pohledu navazuje, měla by po ní následovat. Šelmovství barev je věnováno uměleckému  směru fauvismus, Henrimu Matissovi. Pro potřeby souvislostí

/ No comments

Šelmovství barev (fauvismus)

Lekce Šelmovství barev je další lekcí z cyklu Nech umění vyprávět. Spolu s lekcí Úhel pohledu tvoří pomyslný pandán. Na lekci Úhel pohledu navazuje, měla by po ní následovat. Šelmovství barev je věnováno uměleckému  směru fauvismus, Henrimu Matissovi. Pro potřeby souvislostí

/ No comments

Úhel pohledu (kubismus)

Lekce Úhel pohledu  je první z lekcí souboru Nech umění vyprávět. Je první vlaštovkou tohoto cyklu. V chronologickém řazení nebude první ani poslední. Jedna vlaštovka ještě jaro nedělá, takže další lekce budou průběžně následovat (v tuto chvíli je vytvořena lekce Šelmovství

/ No comments

Úhel pohledu (kubismus)

Lekce Úhel pohledu  je první z lekcí souboru Nech umění vyprávět. Je první vlaštovkou tohoto cyklu. V chronologickém řazení nebude první ani poslední. Jedna vlaštovka ještě jaro nedělá, takže další lekce budou průběžně následovat (v tuto chvíli je vytvořena lekce Šelmovství

/ No comments