Slovem, akcí, obrazem

Na knihu Slovem, akcí, obrazem jsme již v minulosti odkazovali v řadě článků (např. Tvůrčí psaní v galerii, Galerijní animace v Brně a další). Důvod je prostý. Je to totiž skvělá publikace, která nabízí nejen teoretické informace pro pedagogy, ale i inspirativní návody pro pedagogickou praxi.

K vnímání a reflexi uměleckého díla text knihy přistupuje ze tři hledisek. Z hlediska tvůrčího psaní, z hlediska akční tvorby a nakonec z hlediska galerijní pedagogy. Autory knihy jsou to nejpovolanější: Zbyněk Fišer, Vladimír Havlík a Radek Horáček.

Zbyněk Fišer je naším předním propagátorem a pedagogem tvůrčího psaní. Po teoretickém představení tohoto vědního oboru či metody nabízí ve svém textu „slovem“ řadu praktických cvičení (abecedář, akrostich, clustering), která lze uplatnit nejen v galerijní pedagogice či ve výuce výtvarné výchovy. Značný prostor přitom věnuje uplatnění tvůrčího psaní v galerii, což dokládá ukázkami z animačního programu k výstavě Transfer (Dům pánů z Kunštátu v Brně, 2009). Program se zakládal na dvanácti cvičeních, která jsou s případnými obměnami aplikovatelná i na jiných výstavách.

Vladimír Havlík v části „akcí“ představuje akční tvorbu v podobě happeningu, performance, konceptuálního umění, land art či umění ve veřejném prostoru. Poté i on předkládá čtenáři cvičení a ukázky z akcí, které dělal se studenty Katedry výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Tato cvičení však jsou inspirativní i pro pedagogy středních či základních škol. Nakonec land art kolikrát dělají i děti ve školce, jen o své činnosti neuvažují jako o tvůrčí činnosti inspirované land artem.

Po krátkém obeznámení s galerijní pedagogikou a stručným popisem vývoje této disciplíny předkládá tucet neméně inspirativních příkladů metod a cvičení i Radek Horáček v části „obrazem“. Opět i on přitom vychází ze své letité praxe a z animačních programů, které proběhly v Brně.

Z této praktické publikace prýští až nakažlivá radost z učení kreativitě. Nechte se jí nakazit i vy!

Doporučená literatura:

FIŠER Zbyněk, HAVLÍK Vladimír, HORÁČEK Radek (2010). Slovem, akcí, obrazem – příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. Brno: Masarykova univerzita.

Napsat komentář