Artefiletika prakticky aneb „Dívej se, tvoř a povídej!“

Kniha Dívej se, tvoř a povídej! nese podtitul artefiletika pro předškoláky a mladší žáky. Tím jasně říká, komu je určena. Myslím si ovšem, že kniha je vhodná i pro učitele starších žáků, protože na rozdíl od jiných knih věnujících se artefiletice, je navýsost praktická a poskytne návody, jak tento specifický přístup estetické výchovy uplatňovat i ve vyšších ročnících.

P1380343

V představované knize autoři artefiletiku definují jednoduše jako …„reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání, které vychází z umění a expresivních kulturních projevů (výtvarných, dramatických, hudebních apod.) a směřuje k poznávání i sebepoznávání prostřednictvím reflektivního dialogu o zážitcích z expresivní tvorby nebo vnímání“ (Slavíková, Slavík, Eliášová 2007: 15). Artefiletika zachází s uměleckou tvorbou žáků, na kterou by měla navazovat reflexe a dialog mezi žáky. Právě na reflektivní dialog mezi žáky, který u nich rozvíjí komunikační a sociální dovednosti, klade artefiletika důraz a v případě artefiletického pojetí estetické výchovy je nutné si na reflexi vyhradit ve výuce časový prostor. Právě v reflexi spočívají přednosti artefiletického přístupu.

Autoři se brání dlouhému teoretizování, kterému se věnují jen v úvodní, stručné části „Seznámení“ a uvádějí čtenáře rovnou do praxe stěžejní částí knihy nazvanou „Náměty“. V ní předkládají soubor činností a aktivit do výuky. Námětů je v knize celá řada, ať už rozdělených podle použitého materiálu (práce s papírem, práce s kresbou, práce s barvami…) nebo podle tématu (portrét, postava…). Jednotlivé náměty jsou vždy provázány s pedagogickými a kulturními souvislostmi, což dodává knize na výjimečnosti a nedělá to z ní tuctovou „kuchařku pro pedagogy“, kterých v  oddělení pedagogické literatury při návštěvě knihovny najdeme více než dost.

Třetí část „Náhledy“ čtenáři předkládá didaktické poznatky, které by měly podpořit metodickou přípravu pedagoga a upevnit jeho profesionální vhled.

Inspirativní počtení, které nás přiměje k dívání, tvoření a povídání si.

 

„Doporučená“ literatura:

SLAVÍK, Jan (2001). Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). 1. díl. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta.

SLAVÍK, Jan, WAWROSZ, Petr (2010). Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). 2. díl. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta.

SLAVÍKOVÁ, Vladimíra, SLAVÍK, Jan, ELIÁŠOVÁ, Sylva (2007). Dívej se, tvoř
a povídej! (artefiletika pro předškoláky a mladší školáky)
. Praha: Portál.

 

Napsat komentář