Kdyby stěny mohly mluvit aneb Třináct olomouckých příběhů

„Čeští architekti by si měli před spaním číst básně.“

(Rostislav Švácha)

 

„Architektura se především neptá.“

(David Macháček)

P1380208

 

Následujících třináct olomouckých příběhů berte jako milou pozvánku do Olomouce, krásného města v srdci Hané. Pokud to sem máte přeci jen daleko, snad vám texty poslouží jako inspirace nebo k vlastnímu zamyšlení nad místem, kde žijete. Občas při procházení městem stačí pozvednout hlavu nebo ji pro změnu sklonit a odhalíte krásy, kterých jste si dosud nevšimli. Bez ohledu na to, jestli jste v Olomouci nebo kdekoliv jinde. Chápu, že někde se ta krása hledá hůře, ale o zajímavé příběhy jistě není nouze nikde.

Mým cílem bylo napsat příběhy spíše beletristické. Ne vždy se mi to dařilo, u některých jsem sklouzával více k faktům. Proto v závěru uvádím literaturu, která mi vedle samotného procházení městem poskytla pevné základy pro odlehčenější vyprávění.

P1380210

 

titulní list

Z Horního náměstí se pod ochranou světců vypravíme na místo, které dnes o sobě jen sotva dává vědět, že tady kdysi bylo jidiš. I na jiných místech ve městě Olomouc je čitelné, že život vede jen vpřed – nikdy nazpět. Domy, v nichž jakoby se zastavil čas, najdeme jen vzácně. Jsou však takové. Jedním z nich je dům od architekta, který měl své jméno jako osud. A pak že na jméně nezáleží. To do jiného domu a jeho okolí se zakousnul zub času s větší chutí. Podepsaly se na něm rozmary historie, nicméně jako kubistická knihovna z toho všeho vyváznul ještě dobře. Domů bylo v Olomouci v průběhu dvacátého století postaveno nespočet. Zrovna tak jako bychom se v tomto století jen stěží dopočítali počtu umělců a uměleckých projevů. Ani to raději nezkoušejme. Ale na otázku kde vlastně bydlí umění?, se nám snad podaří najít odpověď. Na časy dobré i zlé s námi zavzpomíná němý svědek dvacátého století, přestože bychom si ho sotva všimli, když jdeme kolem. Chvíli odpočinku si dopřejeme nerušenou procházkou po neředínském hřbitově. Snad takové věčné spočinutí nebude doslova věčné a neodradí nás od dalšího procházení se ulicemi krásného města či v četbě. Toto spočinutí by nám mělo posloužit především k tomu dát odpočinout nohám a nabrat dech před dalším vykročením. Při něm budeme hledat ztracený půvab Stratilovy vily. Nejen architektonickou, ale i společensko-kulturní podobu města za první republiky nám přiblíží Anderova Olomouc. V závěru našeho putování se mírně zapotíme. Vždyť takřka detektivní příběh stopy Adolfa Loose v hanácké metropoli je příběhem s velkým „P“. Stopy tohoto velikána budeme nacházet na různých místech, vzájemně od sebe vzdálených. Naštěstí pro nás jeho stopy nejsou dosud vychladlé. Šlapetání po funkcionalistické architektuře nás provede dalšími krásnými místy. Po všech těchto krocích nakonec budeme nejspíše vděčni za večerní posezení na tichém místě. Jen tak, navzdory času, na kus řeči s Historií, s nataženýma nohama a se sklenkou oblíbeného vína…

P1380212

 

Použitá literatura:

ČERNOUŠEK, Tomáš (1981). Olomoucká architektura 1900 – 1950. Olomouc: Krajské vlastivědné muzeum.

JEMELKOVÁ, Simona (2008). Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc. Olomouc: Statutární město Olomouc.

PELČÁK, Petr, ŠLAPETA, Vladimír (2003). Lubomír Šlapeta 1908 – 1983, Čestmír Šlapeta 1908 – 1999. Olomouc: Muzeum umění Olomouc.

SCHINDLER, Antonín (1998). Tajemná Olomouc, aneb Olomouc jak ji neznáte I. Olomouc: Votobia.

SCHINDLER, Antonín (2001). Tajemná Olomouc, aneb Olomouc jak ji neznáte II. Olomouc: Votobia.

SCHINDLER, Antonín (2007). Tajemná Olomouc, aneb Olomouc jak ji neznáte III. Olomouc: Votobia.

SCHINDLER, Antonín (2007). Tajemná Olomouc, aneb Olomouc jak ji neznáte IV. Olomouc: Votobia.

SCHINDLER, Antonín (2009). Tajemná Olomouc, aneb Olomouc jak ji neznáte V. Olomouc: Votobia.

TICHÁK, Milan (2013). Vzpomínky na starou Olomouc a její předměstí. Olomouc: Burian a Tichák.

TICHÁK, Milan (2007). Ztracené adresy: o tom, co v Olomouci bývalo a co už není. Olomouc: Burian a Tichák.

ZATLOUKAL, Pavel (2012). Muzeum umění Olomouc 1951 – 2011. Olomouc: Muzeum umění Olomouc.

ZATLOUKAL, Pavel (2013). Olomouc. Litomyšl: Paseka.

ZATLOUKAL, Pavel (2002). Příběhy z dlouhého století. Olomouc: Muzeum umění Olomouc.

ZATLOUKAL, Pavel (ed.) (2007). Slavné vily olomouckého kraje. Praha: Foibos.

P1380214

Napsat komentář