Kniha „Galerijní a muzejní edukace“

Animační programy v galeriích navštěvuji ze dvou důvodů. Za prvé se díky lektorům „podívám“ na vystavená díla trošku jinak, než bych se na ně díval při návštěvě v intimním osamění, kdy však oba přístupy rád kombinuji. Za druhé rád nahlédnu takříkajíc „pod pokličku“ zkušeným edukačním pracovníkům. Zpravidla se mi tak daří navštěvovat animační programy Muzea umění v Olomouci. Bohatou nabídku edukačních programů mají brněnské galerie, o které jsem psal v článku „Galerijní animace v Brně“.

P1380120

 

Díky knihám Galerijní a muzejní edukace I a II  mohu alespoň zprostředkovaně přivonět k tomu, co uvařily lektorky v pražské Galerii Rudolfinum a v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Navíc jsou to knihy velmi krásné, o čemž vypovídá skutečnost, že první díl byl oceněn v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku – 3. místo v kategorii Učebnice.    

P1380119

 

Do rukou se mi ovšem dostal až druhý díl, který vyšel v roce 2013 a představuje vzdělávací programy obou uvedených institucí z let 2012 a 2013. Výběr výstav, ke kterým kniha prezentuje podrobně rozpracované vzdělávací programy, je velmi široký. Pražské módní salony 1900 – 1948, íránská fotografka Shirana Shahbazi, průmyslová krajina ve fotografiích manželů Becherových, tradice a sláva harrachovské sklárny, aktuální anglická malba a fenomén angličáků Matchbox. Tato pestrá škála témat, technik a vůbec druhů umění ukazuje na to, jak široká je vzdělávací oblast Umění  a kultura. Vedle malby, fotografie, sklářského designu (což vše bychom mohli zahrnout do tradičního vyučovacího předmětu výtvarná výchova), jsou to třeba právě malé, ocelové modely autíček.

Autorky knihy nejen že čtenářům představují do podrobností zpracovaný návrh vzdělávacího programu k šesti nedávno proběhnuvším výstavám, ale také poukazují na propojenost programu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní a gymnaziální vzdělávání. To nemusí být pro edukační pracovníky primárním cílem, ale spíše si tím získají přízeň učitelů, kteří se RVP řídit musí.

Jak vlastně vyučující vybírá výstavu nebo muzejní expozici, kterou chce se svými žáky navštívit? Co rozhoduje – školní vzdělávací program a tematický plán, rozumová úvaha, vlastní zážitek a touha podělit se o něj s žáky, nebo momentální příležitost daná situací ve škole? Nebo snad edukační program, který výstavu či expozici doprovází?“ (Galerijní a muzejní edukace II 2013: 23) ptá se jedna z autorek knihy, Leonora Kitzbergerová.

Odpovězme si každý sám. K nalézání  odpovědí jistě může pomoci zmíněná dvojice knih. 

P1380124

 

 

Doporučená literatura:

FULKOVÁ, Marie, HAJDUŠKOVÁ, Lucie, SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra (2012). Galerijní a muzejní edukace I. Vlastní cestou k umění. Praha: Karlova univerzita v Praze a Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

FULKOVÁ, Marie, JAKUBCOVÁ, Lucie, KITZBERGEROVÁ, Leonora, SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra (2013). Galerijní a muzejní edukace II. Umění a kultura ve školním kontextu – učení z umění. Praha: Karlova univerzita v Praze a Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Projekt má i vlastní webové stránky http://www.gamuedu.cz/

Napsat komentář