Projekt „Mluvící hlavy“

Projekt Mluvící hlavy – verze pro tisk (pdf)

Na internetu najdeme celou řadu tzv. čtenářských deníků a rozborů literárních děl, která tvoří kánon (vznešeně řečeno) či seznam povinné četby (řečeno prozaicky), bez jehož znalosti se student u maturity neobejde. Otázkou pak zůstává, jestli se bez jeho znalosti obejde v následujícím životě po složení zkoušky dospělosti. Také ponechám stranou otázku, které literární dílo by do tohoto seznamu aktuálně mělo patřit, a které v něm setrvává jen díky síle zvyku a tradici.

Zmiňované rozbory literárních děl publikované na internetu jsou různé kvality. Mnohdy je píší sami studenti a vkládají je pak na webové portály, aby už ostatní „spolužáci“ nemuseli číst například Babičku. Očekávají pak, že za ně někdo jiný přečte Máj či Válku s mloky. Nic proti této svépomoci „studenti studentům“, ale např. nedávno jsem takto přinucen okolnostmi a hnán zvědavostí vyhledával rozbor novely Petr a Lucie od Romaina Rollanda. Měl jsem pocit, že se v knihovnách nachází vícero variant tohoto komorního příběhu.

 

P1350250

Některé z knih, o kterých „Mluvící hlavy“ mluví

 

Rád bych mezi těmito všemi portály upozornil na velmi zdařilý projekt Mluvící hlavy, v němž profesoři a docenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovoří o literárních dílech, která se v maturitních otázkách vyskytují, a která do pomyslného kánonu nesporně patří.

Na webových stránkách projektu (viz aktivní odkaz výše) nebo na vlastním kanále Youtube najdeme (zatím) 27 pojednání z oblasti literatury a filozofie. O Babičce Boženy Němcové či Máchově Máji pojednává Josef Vojvodík, o Shakespearových dramatech hovoří Martin Hilský, Petr A. Bílek si bere na mušku Kunderovu Nesnesitelnou lehkost bytí nebo Hrabalovu Příliš hlučnou samotu.

Stěžejní pojmy z filozofie, které jsou vedle rozborů literárních děl součástí projektu, přibližuje Tomáš Halík a Miroslav Petříček.

Jednotlivé příspěvky nepřesahují deset minut, takže při nich lze snadno udržet pozornost. Na rozdíl od webových čtenářských deníků přednášející nereprodukují děj knih, ale spíše uvádějí zajímavé souvislosti a kontexty vybraného díla. Spíše než aby mnohé vyzradili, lákají čtenáře a motivují žáky ke čtení. A to je více než záslužné.

Napsat komentář