Environmentální výchova a estetická výchova

Environmentální výchova a estetická výchova – verze pro tisk (pdf)

Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání a pro gymnázia ukládají školám povinnost realizovat environmentální výchovu v podobě průřezového tématu. Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí, ale může mu být vyhrazen i samostatný prostor.

Dnes má učitel – koordinátor environmentální výchovy řadu možností, kde a jak zmíněné průřezové téma naplňovat. Jeho obsahem tak nemusí být pouze třídění odpadu ve škole či sbírání odpadků v blízkém okolí školy. Podobně jako učitel výtvarné výchovy má možnost opustit s žáky budovu školy a jít se vzdělávat do galerií či muzeí umění, může i v rámci environmentální výchovy učitel s žáky navštívit některé z ekologických center a svěřit výchovu zdejším lektorům. Nabídka je bohatá a stále se rozrůstá.

Většina těchto vzdělávacích zařízení je umístěna v esteticky podnětném přírodním prostředí a některá disponují i budovou, která je vzorovou ukázkou pasivního, nízkoenergetického domu. O tom viz. návrh lekce Zelená architektura.

 

P1330528

Otevřená zahrada v Brně – stanoviště Kronika naší země. „Dubová spirála zachycuje 4, 5 miliard let od vzniku Země. Projděte se po spirále a porovnejte vzdálenosti mezi plaketkami znázorňujícími vývojové etapy života na Zemi. Od vzniku sluneční soustavy se dostanete přes další stadia až k současnému člověku ve středu spirály.“

 

Letem světem environmentální výchovou… začínáme v Brně

Naše putování zahájíme v samotném centru Brna, pod špilberským svahem. Tady totiž najdeme Otevřenou zahradu Nadace Partnerství (vstup z Údolní ulice). Ta vznikla na místech bývalých měšťanských zahrad, které však časem zchátraly. V roce 2006 se Nadace Partnerství rozhodla, že bývalým zahradám vdechne nový život, a tak vznikl prostor pro moderní environmentální vzdělávání.

Otevřená zahrada má dvě části. Tou první je ukázková pasivní budova, v níž se nachází poradenské centrum. Budovu navrhl architekt Adam Halíř z ateliéru Projektil Architekti a v prestižní soutěži Stavba roku 2013 získala zvláštní Cenu ministra životního prostředí za energeticky úspornou stavbu. Unikátní pasivní dům se zelenou střechou patří k nejlepším ukázkám zeleného stavění v České republice.

Druhou část představuje samotná zahrada, tedy venkovní „výukové hřiště“ s dvanácti interaktivními stanovišti. Těchto dvanáct stanovišť je zasvěceno čtyřem živlům (země, voda, vzduch a slunce – namísto ničivého ohně).

Prostor Otevřené zahrady (úpatí kopce a „zelená střecha“ budovy) nabízí dvanáct interaktivních stanovišť pro výuku přírodopisu, fyziky, zeměpisu a pro nás aktuálního průřezového tématu environmentální výchova. Stanoviště pomáhají žákům pochopit některé biologické procesy, fyzikální jevy a další přírodní úkazy nebo vybrané environmentální souvislosti. Svou koncepcí jsou určeny žákům 2. stupně základních škol.

Výukové hřiště s dvanácti stanovišti slouží k samoobslužným výukovým programům. Vedle toho však lektoři Helena Peřinová a Roman Truksa nabízejí i lektorované programy.

 

P1330538

Otevřená zahrada v Brně – stanoviště Vodní tok. „Nacházíte se u nejrozsáhlejšího stanoviště Otevřené zahrady. Představuje vodní tok, který pramení v horách, pokračuje lužními lesy a končí ve městě.“

 

O lektorované programy v Otevřené zahradě se částečně stará i školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. To má ve své nabídce pestrou škálu jednodenních programů především pro žáky základních škol, ale i vícedenní pobytové programy.

Lipka ve své osvětové činnosti nezapomíná ani na vzdělávání pedagogů a koordinátorů environmentální výchovy na školách.

 

Než opustíme Brno, nemohu nezmínit Dětský lesní klub Šiška v Brně – Kohoutovicích. Ten je určený dětem předškolního věku a je inspirovaný původně skandinávskou myšlenkou lesních mateřských školek. Šiška tak nabízí šikovnou alternativu v systému předškolního vzdělávání. (O lesních mateřských školách přinesla příspěvek Česká televize).

Vedle dopoledních aktivit Lesní klub Šiška nabízí odpolední estetickovýchovné kroužky (hudební, výtvarné a dramatické), pořádá víkendové workshopy a letní příměstské tábory.

 

P1330546

Otevřená zahrada v Brně – stanoviště Země živitelka.

 

Letem světem environmentální výchovou… jak je tomu na Hané

Vzdalme se však v našem putování od úpatí brněnského Špilberku směrem na sever, na rovinatou Hanou. Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov v Horce na Moravě nabízí nejen denní vzdělávací programy pro mateřské, základní i střední školy, ale i týdenní pobytové programy pro žáky základních a středních škol. Tyto programy úzce navazují na Rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé stupně vzdělávání ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a na průřezová témata Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova.

Právě v této návaznosti vzdělávacích programů, jejichž nabídka je široká, spočívají veliké přednosti této nabídky.

Sluňákov také pořádá semináře pro pedagogy, z nichž si dovolím „vypíchnout“ především seminář o Land-artu, který se bude konat 4. června tohoto roku (2014).

Nesmírnou výhodou ekologického centra Sluňákov je, že se nachází na hranici CHKO Litovelské pomoraví a přirozeně tak pro své aktivity využívá jedinečné přírodní prostředí.

Vzdělávací biocentrum na Sluňákově se tak nyní rozšiřuje do svého okolí o unikátní projekt „Sedm bran k tajemství přírody“. Jedná se o sedm zastavení, kdy každé zpracoval jiný významný český výtvarník (František Skála, Miloslav Fekar, Miloš Šejn a další), která budou rozmístěna v nedalekém okolí od hlavní budovy.

Ta byla dostavěna již v roce 2007 podle návrhu ateliéru Projektil Architekti, tedy stejného ateliéru, podle jehož návrhu byla postavena hlavní budova Otevřené zahrady v Brně. Nízkoenergetická budova byla v témže roce oceněna cenou Grand Prix architektů.

 

Letem světem environmentální výchovou… ekologicky i v Čechách

Opusťme však na závěr našeho cestování Moravu a podívejme se na možnosti environmentálního vzdělávání v Čechách.

Potenciálu přirozeného prostředí a blízkosti Krkonošského národního parku také využívá KRNAPem zřizované Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KRCEV), které bylo nedávno otevřeno ve Vrchlabí. Podobně jako Otevřená Zahrada a Sluňákov, tak i ústřední budova navržená architektem Petrem Hájkem je reprezentativní ukázkou pasivního domu.

 

Jedinečná ukázka pasivního domu postaveného z odpadových materiálů se nachází v Sázavě. Zdejší Zeměnka architekta Mikea Reynoldse je první Zemělodí ve střední Evropě. Po svém dokončení bude sloužit jako informační a vzdělávací centrum soběstačných staveb.

 

Letem světem (nejen) zelenou architekturou

Ve druhé, architektonické části příspěvku si krátce představme zmíněné architekty a ateliéry.

Adam Gebrian ve svém seriálu o architektuře v týdeníku Respekt představil jak Otevřenou zahradu, tak Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání. K přečtení celých článků v archivu časopisu je však potřeba být předplatitelem týdeníku nebo mít alespoň po ruce někoho, kdo jím je, a na chvíli Vám poskytne přihlašovací údaje.

Architekt Petr Hájek, který je autorem návrhu Krkonošského centra environmentálního vzdělávání již v předchozích letech sklidil ocenění např. za rekonstrukci Arcidiecézního muzea v Olomouci a Horního náměstí tamtéž. V Brně spolunavrhoval Hudebně dramatickou laboratoř JAMU.

Ateliér Projektil architekti (Otevřená zahrada a Sluňákov) pak stojí za celou řadou úspěšných architektonických realizací nejen u nás.

O zmíněných stavbách najdete bohaté informace i na webových stránkách www.archiweb.cz (Otevřená zahrada, Sluňákov, Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání).

„Architekt odpadu“ Mike Reynolds staví již před 30 let domy z odpadu (pneumatiky, plechovky, láhve aj.) Postavil si z těchto materiálů svůj vlastní dům a obdobný vzniká v Sázavě. Myšlenka zaujala i Marka Ebena. Ne snad, že by si nechal Mikem Reynoldsem takový dům postavit, ale pozval si ho do pořadu Na plovárně.

A na samotný závěr se sluší zmínit japonského architekta Shigeru Bana, který letos získal „architektonickou nobelovku“, Pritzkerovu cenu. Ten totiž vedle netradičně řešených staveb také pracuje s odpadovým materiálem.

 

Náhledová a průvodní  fotografie byly pořízeny 17. dubna 2014 při návštěvě Otevřené zahrady s denním stacionářem DC 90 Topolany u Olomouce (celá fotogalerie na facebooku). Popisky u fotografií jsou z „Průvodce po stanovištích“.

Náhledový obrázek zachycuje stanoviště „Cesta světla“, které se nachází na „zelené střeše“.

Napsat komentář