Projekt „Moderní dějiny“

Podobně jako projekt „Výtvarníci v československých legiích“, tak i projekt „Moderní dějiny“ pracuje s uměním spíše jako s prostředkem k pochopení historických událostí 20. století. Na rozdíl od „legionářského“ projektu občanského sdružení Česká škola bez hranic má však mnohem širší záběr. Nikoliv tedy pouze období okolo 1. světové války, ale celého dvacátého století.

 

moderní dějiny

 

Jak známo, bylo toto století na historické události velmi bohaté (vzhledem k jejich charakteru by mohlo být i chudší, nic zlého by se tím nestalo). Zrovna tak bylo bohaté na četné umělecké osobnosti, které tyto dějinné události ve svém díle reflektovaly.

Z úvodní nabídky si uživatel může vybrat z 10 období (od „Počátku století a 1. světové války“ po „Od pádu komunismu k jednotné Evropě“), případně jedenáctou položku „Napříč stoletím“. V rámci každého období najdete četné powerpointové prezentace, pracovní listy, metodiku pro učitele, textové a obrazové dokumenty a foto i videogalerii.

Většina z nabízených materiálů se týká (pochopitelně) historie, ale zadáte-li si do vyhledávače Moderních dějin „umění“, vyhledávač vám najde celou řadu praktických materiálů. Namátkou uveďme „Reflexe 1. světové války ve výtvarném umění“, několikadílné „Československé umění 1946 – 1989“, „Josef Čapek – malíř, spisovatel, humanista“ a spousty dalších, včetně představení jednotlivých uměleckých směrů a osobností“.

Je potěšitelné, že autoři projektu a jednotlivých výukových materiálů (Lukáš Bárta a Jan Zajíc) chápou lekci tak, jako jsme si uvedli a zapolemizovali v článku „Jak je možné chápat lekci“.

Přístup ke všem materiálům si vyžaduje registraci, ale ta je snadná a její průběh zabere sotva jednu minutu.

 

Náhledový obrázek Stalinova pomníku na pražské Letné od Otakara Švece je z http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PomnikStalina-Praga1.jpg?uselang=cs

 

O osudech pomníku a sochaře Otakara Švece mohu vřele doporučit kapitolu „Důkaz lásky“ z knihy „Gottland“ od polského autora Mariusze Szczygiela.

 

Napsat komentář