Projekt „Výtvarníci v československých legiích“

Projekt Výtvarníci v Československých legiích – verze pro tisk (pdf)

Některá z pojetí amerických autorek Hamblen a Galanes (mám tím na mysli pojetí „Aesthetics for Social-Critical Consiousness“ a „Cross-Cultural and Multi-Cultural Aesthetics“, viz článek „Pojetí estetické výchovy“) využívají umění nikoliv jako cíle, ale jako prostředku.

Výtvarníci v československých legiích - web

Podobně s uměním zachází autoři (občanské sdružení Česká škola bez hranic) projektu „Výtvarníci v československých legiích“. „Nový výukový program mapuje osudy deseti českých výtvarníků-legionářů, kteří uprchli do zahraničí, sloužili ve Francii, Rusku a Itálii, ale na svůj domov nikdy nezapomněli. Přináší tak školákům zajímavé informace o známých osobnostech, kteří si plně uvědomovali, co znamená pojem vlastenectví.“ (Matyášová 2014: 16).

Domnívám se, že téma vlastenectví je dnes velmi důležité, jelikož se s ním setkáváme spíše v podobě „Kdo neskáče není Čech“ nebo „Čechy Čechům“, tedy v podobě, která vyvolává negativní konotace.

„Pro děti, které studují v Čechách, je téma emigrace, vlastenectví téma stále ještě neznámé. Učí se hlavně fakta, ale nemají konkrétní představu o tom, co to znamenalo opustit domov, bojovat za svou vlast,“ komentuje vznik programu místopředsedkyně sdružení Česká škola bez hranic Iva Jirkovská.

Mezi deseti výtvarníky najdeme dobře známá jména jako Emil Filla, Otto Gutfreund, František Kupka či Vojtěch Preissig. Některá jména, např. František Parolek, Antonín Číla či František Mička mohou být i pro znalé kunsthistoriky objevem.

Jednotlivé, mnohdy dobrodružné osudy českých výtvarníků jsou zdarma k dispozici na webových stránkách ČŠBH v podobě dějepisných a výtvarných pracovních listů. Tyto materiály je tak možné uplatnit jak při výuce výtvarné výchovy, tak i dějepisu nebo základů společenských věd (vzdělávací oblast Člověk a společnost nebo průžezové téma Občanská výchova).

„Každá složka obsahuje medailonky jednotlivých umělců, dějepisné a výtvarné pracovní listy. Učitel výtvarné výchovy si může vybrat konkrétní osobnost a představit studentům díla inspirovaná válkou nebo tématem domova. Výukové listy obsahují také soupis muzeí a galerií, kde lze vidět díla českých autorů. Pro dějepisáře budou užitečné i životopisy výtvarníků, doplněné o citace z deníků. Lze si tak vybrat jeden citát, jednu myšlenku a diskutovat pak s žáky o tématech, jako emigrace, vlastenectví, vlastní identita“ (Matyášová 2014: 16).

Uvedený „legionářský projekt“ vhodně doplňuje šířeji zaměřenou škálu prezentací a pracovních listů obdobně zaměřeného projektu „Moderní dějiny“.

Pro přístup k materiálům stačí pouze kontaktovat mailem s žádostí Alžbětu Kolumpekovou (alzbeta.kolumpekova@csbh.cz), která vám pošle registrační údaje.

Použitá literatura:

Matyášová, Judita (2014). Umělec legionářem, učí se děti. Lidové noviny, roč. XXVII, č. 29, s. 16. (tj. Lidové noviny ze dne 4. února 2014)

Z tohoto článku pochází i náhledová fotografie.

Napsat komentář