Kam pro obrázky na internetu?

Kam pro obrázky na internetu – verze pro tisk (pdf)

Vyhledat reprodukci konkrétního obrazu dnes díky internetu není těžké. Nemusíme kvůli tomu navštěvovat knihovny a trávit čas ve studovnách. Zrovna tak nemusíme listovat knihami z domácí knihovny s neodbytným pocitem, že právě v této knize požadovaná reprodukce přeci vždycky byla, tak jak je možné, že dnes tu není?

náhled obrázky na webu

Samozřejmě, listování knihami a vysedávání ve studovnách má své (staromilské) kouzlo. Objevíme díky těmto činnostem kolikrát i úplně jiné poklady, než za kterými jsme se původně pídili. Koneckonců i o tomto kouzlu knih je jedna z lekcí na našem webu, Kniha jako užité umění. Avšak nakonec co si s nalezenou reprodukcí počít, chceme-li ji dostat do elektronické podoby? Vyfotit ji? Oskenovat? Právě z tohoto důvodu je pro následnou práci s reprodukcemi obrazů praktičtější použít internet.

Vyhledávač Google nalezne takřka vše, ale často je to práce taková neuspořádaná, nepořádná. Mnohdy stále práce mravenčí, úmorná a nepřinášející potěšení. Proto si představíme některé základní obrazové encyklopedie, kde najdeme (takřka) vše v uspořádaném systému.

Jednou z nich je Web Gallery of Art. Najdeme v ní díla malířů podle abecedního (položka „Artists“) uspořádání od 11. do 19. století. Ještě se tak do tohoto časového rozmezí stihli zařadit postimpresionističtí malíři (Paul Gauguine, Paul Cézanne). Bohužel už v této webové galerii díky časovému vymezení nenajdeme Gustava Klimta nebo Pabla Picassa. Zajímavou položkou je „Tours“, díky níž si můžeme udělat „procházky“ na různá témata (např. „Umění Giottovo“ nebo „Sixtinská kaple“ aj.) Další výhodou této webové galerie je, že nabízí i bohatý hudební doprovod (položka „Music“).

Pokud bychom chtěli najít i malíře 20. století, doporučuji webové stránky Wikipaintings – Visual Art Encyclopedia. Tady již najdeme (opět v abecedním pořadí, ale i podle jiných kritérií, jako jsou výtvarné směry, období, žánry) nejen Klimta s Picassem, ale i Balthuse, Luciana Freuda a spoustu dalších, jen Francis Bacon či Gerges Rounault scházejí.

Nevýhodou obou webových encyklopedií je prostá (a nepřekvapující) skutečnost, že opomíjejí české výtvarné umění. Skromný, ale v mnoha ohledech dostačující, se mi jeví být Projekt moderní umění, který i navzdory svému názvu nezapomíná ani na starověká či renesanční umělecká díla, a to nejen z oblasti malířství, ale i sochařství nebo architektury. Najdeme tu tak vyobrazení obrazů Bohumila Kubišty, soch Otty Guttfreunda nebo Vincence Makovského, ale také staveb Jana Kotěry či Josefa Gočára.

Jinou databází zaměřující se výhradně na české umění 20. století je online sbírka Českého muzea výtvarného umění. V této databázi najdete české malíře v tradičním abecedním seznamu, ale jejich díla můžete vyhledávat i na základě vybraného období, stylu či námětu.

Několik zajímavých, inspirativních videí najdeme na webových stránkách Khanovy školy. Mohu např. doporučit přednášku o konceptuálním umění na základě díla Marcela Duchampa.

Na závěr snad ještě rozcestník s odkazy na webové stránky muzeí a galerií, nejen u nás, ale i v Evropě.

Příjemné brouzdání a ještě dodejme nástroj na generování citací obrázků.

Dodatek z 1. července 2014: Na webových stránkách Google Cultural Institute se můžete seznámit s celou řadou nejen světových, ale i českých muzeí. Můžete si tak prohlédnout exponáty ze sbírek, i se interaktivně projít muzeem. Na uvedených stránkách dnes najdete nejen Národní galerii, Moravskou galerii v Brně či Muzeum umění Olomouc, ale i jiné instituce.

Napsat komentář