Naslouchání dvacátému století

Naslouchání dvacátému století – verze pro tisk (pdf)

„O dvacátém století se říkalo, že bylo v lidských dějinách nejvražednější, a ti, kteří se těšili na jednadvacáté, říkali, že tak jako tak to nemůže být horší, ale jiní zase říkali, že hůř může být vždycky, nebo alespoň stejně špatně.“ (Patrik Ouředník, Europeana)

Knihu Patrika Ouředníka, ze které jsem citoval, mám moc rád. Zrovna tak miluji dramatizaci knihy od Dory Viceníkové a Jana Mikuláška, kterou dnes můžeme vidět v brněnském divadle Reduta i v Praze Na Zábradlí.

Do dvacátého století, ve kterém jsem prožil svých osmnáct let, se rád vracím i skrze Szczygielův Gottland. Více do minulosti, rovných sto let zpět, pak Neuvěřitelným příběhem jednoho roku – 1913 od Floriana Illiese. Svět mých rodičů mi přiblížila nedávno vydaná kniha Michala Petrova Retro – co bylo (a nebylo) za reálného socialismu. To byla panečku estetika!

„Velkým zklamání dvacátého století bylo, že povinná školní docházka a technický pokrok a vzdělanost a kultura nevedou k tomu, že by byl člověk lepší a lidštější, jak se tomu hodně věřilo v devatenáctém století, a že spousta zabijáků a mučitelů a masových vrahů byli milovníci umění a poslouchali opery a chodili na výstavy a psali básně a studovali humanitní obory a medicínu atp.“ (Patrik Ouředník, Europeana)

Výtvarné umění dvacátého století vyčerpávajícím způsobem zprostředkovává kniha Umění po roce 1900. Kniha je to zásadní, ale mnohdy k neučtení. Tu a tam ji však z knihovny vytáhnu, ať už za účelem vyhledat konkrétní událost, nebo jen tak k ledabylému prolistování a potěše. Další, snad i čtivější pohled na výtvarné umění nám dává nedávno vydaná kniha Jiná modernita od Františka Mikše. Anotace knihy slibuje „alternativní pohled na dějiny umění 20. století, vymykající se dosavadnímu obecně přijímanému kánonu“. Jsem zvědavý.

Na tomto místě pak chci především vyzdvihnout knihu spadající do hudební oblasti. Právě tuto estetickovýchovnou oblast často opomíjíme, tak bych jí rád splatil malou část velkého dluhu.

Za dějinami hudby dvacátého století se ohlíží kniha Zbývá jen hluk – naslouchání dvacátému století od amerického hudebního publicisty Alexe Rosse. Pohled je to tentokrát velmi lidský a ke čtenáři ohleduplný. Dokonce mnohem ohleduplnější, než řada hudebních děl dvacátého století. Autor takřka beletristickou formou na téměř šesti stech stranách čtenáři „otevírá (d)uši“ hudbě, která mnohdy může působit jen jako hluk. Nakonec snad čtenář – posluchač zjistí, že se za tím hlukem může skrývat právě hudba.

Alex Ross nejenom že čtenáři předkládá informativně bohatý text. Ve snaze vyjít co nejvíce vstříc čtenáři vytvořil i webové stránky plné audiovizuálních ukázek. Ve spojitosti s četbou knihy se tak naslouchání dvacátému století stává netušeným dobrodružstvím.

Naslouchání dvacátému století - náhled

Není již čas přijmout Stravinského Svěcená jara mezi klasiku a ne je pojímat (po sto letech od premiérového uvedení) jako „šílenou modernu“? Dobrým znamením může být, že při letošním pařížském festivalu „Bílá noc“ si obyvatelé Paříže mohli dopřát Helikoptérový kvartet od německého skladatele Karlaheinze Stockhausena. Považme, že od premiérového uvedení v roce 1993 se hrál teprve po šesté. Avšak i u nás se situace pomalu lepší. Dokladem tohoto budiž vzrůstající obliba festivalů Ostravské dny nové hudby, MusicOlomouc nebo Expozice nové hudby v Brně. A respektované Stamicovo kvarteto natočilo pro Supraphon kompletní smyčcové kvartety od Sofie Gubaiduliny (živý koncert v olomoucké Kapli Božího těla mi byl zážitkem).

A že je to moc hluku? Pak si „poslechněte“ nejslavnější skladbu od Johna Gage, 4´33´´ pro piano.

Nakonec, tuto skladbu si můžete poslechnout i na závěr přednášky „Jak poslouchat v době všežravosti“ Viktora Pantůčka.

 

Recenze na knihu Zbývá jen hluk od Pavla Turka a Ivana Matějky.

Webové stránky Alexe Rosse: www.therestisnoise.com

 

Použitá literatura:

ILLIES, Florian (2013). 1913. Neuvěřitelný příběh jednoho roku. Brno: Host.

OUŘEDNÍK, Patrik (2012). Euroepana. Praha: Volvox Globator.

PETROV, Michal (2013). Retro ČS. Praha: Jota.

ROSS, Alex (2011). Zbývá jen hluk. Naslouchání dvacátému století. Praha: Argo/Dokořán.

SZCZYGIEL, Mariusz (2007). Gottland. Praha: Dokořán.

Napsat komentář