Tvůrčí psaní v galerii

Tvůrčí psaní při práci s návštěvníky galerijních programů je z mnoha důvodů velmi oblíbené (nutí nás se dívat, pojmenovávat a navíc je materiálově i prostorově příjemně nenáročné – tedy většinou). Pokud jsme ale intuitivně vytvořenou zásobu cvičení vyčerpali, je možno nahlédnout například do příručky Slovem, akcí obrazem, o mnoha učebnicích tvůrčího psaní nemluvě.

Pro mě osobně je inspirativní projekt slavného londýnského muzea užitého umění V&A, které vytvořilo na svých stránkách malý Kurz tvůrčího psaní, jenž je těsně spjat s muzejními exponáty (pro nás vzdálené jsou přístupné alespoň ve fotografiích). Tento kurz v šesti lekcích (obsahujících mnohá cvičení) provází celým procesem tvorby textu, pracuje s vizuální inspirací, nabízí pracovní listy i například úvod do vybraných literárních forem. A i když konkrétní úkoly a cvičení možná známe, ve spojení s návodnými otázkami a objekty jakoby znovu získaly moc pošťouchnout nás k novému pohledu a novému textu. A třeba i k novému způsobu práce s textem v galerii.

Autorem úvodní fotografie z Aucklandské Art Gallery je Klim Andreev (www.flickr.com)