Autoři

Mgr. Karla Brucknerová, Ph.D.

Vystudovala pedagogiku a český jazyk a literaturu  na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Na Ústavu pedagogických věd FF MU ukončila v roce 2010 doktorské studium obhájením disertační práce Skici z estetické výchovy (termín, kontext, praxe a teorie).

Svou pedagogickou praxi začala roku 1996, nejprve jako lektor environmentálního vzdělávání, a od tud byl jen krůček osobnostně-sociální výchově a ke kurzům realizovaným v duchu „zážitkové pedagogiky“. Věnovala se lektorování tvůrčího psaní, stála u zrodu Akademického centra osobnostního rozvoje a Akademického centra rozvoje soft skills. Postupně se však stále více i v lektorské práci věnuje estetické výchově, její didaktice, rozvoji tvořivosti a estetické vnímavosti.

Od roku 2004 vyučuje na různých vysokoškolských pracovištích, zejména pak na Ústavu hudební vědy FF MU, Ústavu pedagogických věd FF MU a Ateliéru Divadlo a výchova JAMU.

Je autorkou odborných i popularizačních článků a monografie Skici ze současné estetické výchovy, podílela se editorsky na několika uměnovědných publikacích a v současné době působí v redakční radě časopisu Studia Pedagogica.

Mgr. Jiří Přivřel, DiS.

Po absolvování všeobecného gymnázia, kde se trápil v hudební a výtvarné výchově a užíval si dějepis a literaturu, vystudoval VOŠ sociálně pedagogickou v Kroměříži. Aby mu čas v tomto krásném, avšak spíše líném městě svižněji ubíhal, založil se svým kamarádem divadelní soubor Teatrální usebrání Děravá hlava a pro přátele hráli autorské inscenace po kavárnách i místech méně počestných.

Po absolvování VOŠ se usadil v Olomouci a již desátým rokem pracuje jako pracovník v sociálních službách v denním stacionáři. Aby si od práce udržel potřebný odstup a nadhled, působil svého času jako herec v divadle Tramtarie, příležitostně píše, tvoří, běhá…

Z obdobně preventivních důvodů se také přihlásil na bakalářské studium Sdružených uměnovědných studií na Ústavu hudební vědy FFMU v Brně. Na toto studium navázal magisterským studiem Učitelství estetické výchovy pro střední školy tamtéž. Absolvoval v roce 2013 diplomovou prací „Kniha jako užité umění – téma estetické výchovy v gymnaziálním vzdělávání“ pod vedením Mgr. Karly Brücknerové, Ph.D.

V současné době se poohlíží po případném uplatnění svého vysokoškolského studia a na tomto blogu si oťukává publikační činnost.

 

…a další…

mezi další autry patří zejména studenti a absolventi Ústavu hudební vědy, magisterského navazujícího studia Učitelství estetické výchovy. Jejich jména naleznete v jednotlivých článcích, v případě přispění samostatným příspěvkem se Vám postupně budou představovat i zde…

 

Napsat komentář