O estetické výchově

Aktivní občanství ve světě kultury

Aktivní občanství ve světě kultury – verze pro tisk (pdf) „I kdyby se všichni vědci světa shodli na tom, co je krása, svět nebude krásnější, pokud nebudou chtít jeho obyvatelé“  (Horáček 2013: 324).     V závěru článku „Cíle estetické výchovy“

/ No comments

Aktivní občanství ve světě kultury

Aktivní občanství ve světě kultury – verze pro tisk (pdf) „I kdyby se všichni vědci světa shodli na tom, co je krása, svět nebude krásnější, pokud nebudou chtít jeho obyvatelé“  (Horáček 2013: 324).     V závěru článku „Cíle estetické výchovy“

/ No comments

O estetické výchově

Estetickou výchovu vnímáme jako zastřešující pojem pro všechny výchovné snahy, které si kladou za cíl  rozvíjet estetickou vnímavost a vybavit tak pro esteticky poučené působení člověka ve světě. Jedna část definice nás tak vede k vnitřnímu procesu, druhá k jeho projevu navenek, k jakémusi aktivnímu občanství ve světě kultury.

/ No comments

O estetické výchově

Estetickou výchovu vnímáme jako zastřešující pojem pro všechny výchovné snahy, které si kladou za cíl  rozvíjet estetickou vnímavost a vybavit tak pro esteticky poučené působení člověka ve světě. Jedna část definice nás tak vede k vnitřnímu procesu, druhá k jeho projevu navenek, k jakémusi aktivnímu občanství ve světě kultury.

/ No comments

Literární výchova, dvě osobnosti: Jan BALABÁN a Karel Hynek MÁCHA a dvě lekce

V následujícím článku bych se rád zamyslel nad postavením literární výchovy především v gymnaziálním, ale i v základním vzdělávání. Pokusím se osvětlit vztah mezi literární výchovou a estetickou výchovou. V závěru upozorním na dva inspirativní návrhy lekcí (první se vztahuje k povídce Hořící

/ No comments

Literární výchova, dvě osobnosti: Jan BALABÁN a Karel Hynek MÁCHA a dvě lekce

V následujícím článku bych se rád zamyslel nad postavením literární výchovy především v gymnaziálním, ale i v základním vzdělávání. Pokusím se osvětlit vztah mezi literární výchovou a estetickou výchovou. V závěru upozorním na dva inspirativní návrhy lekcí (první se vztahuje k povídce Hořící

/ No comments

Estetická výchova? aneb pár slov k vysvětlení pojmu

Estetická výchova aneb Pár slov k vysvětlení pojmu – verze pro tisk (pdf) V tomto článku se ocitáme na pomyslném začátku. Pokusíme se vysvětlit a pochopit (za pomoci slovníků i selského rozumu), co je to vlastně estetická výchova. V dalších

/ No comments

Estetická výchova? aneb pár slov k vysvětlení pojmu

Estetická výchova aneb Pár slov k vysvětlení pojmu – verze pro tisk (pdf) V tomto článku se ocitáme na pomyslném začátku. Pokusíme se vysvětlit a pochopit (za pomoci slovníků i selského rozumu), co je to vlastně estetická výchova. V dalších

/ No comments

Obsah estetické výchovy

Obsah estetické výchovy – verze pro tisk (pdf) Vstupem na území estetické výchovy se dostáváme na dvě pole. Na rozhraní a společné oblasti dvou disciplín: estetiky a pedagogiky. A jako takřka vždy, když se dostaneme na takovéto rozhraní, kdy stojíme každou nohou

/ No comments

Obsah estetické výchovy

Obsah estetické výchovy – verze pro tisk (pdf) Vstupem na území estetické výchovy se dostáváme na dvě pole. Na rozhraní a společné oblasti dvou disciplín: estetiky a pedagogiky. A jako takřka vždy, když se dostaneme na takovéto rozhraní, kdy stojíme každou nohou

/ No comments

Cíle estetické výchovy

Cíle estetické výchovy – verze pro tisk (pdf) Estetická výchova jako pedagogická disciplína má v praxi několik různých pojetí (pojednáváme o nich v článku „Pojetí estetické výchovy“). Tato různorodost vychází z přiklonění se pedagoga k některému z hlavních cílů, respektive z osobních preferencí

/ No comments

Cíle estetické výchovy

Cíle estetické výchovy – verze pro tisk (pdf) Estetická výchova jako pedagogická disciplína má v praxi několik různých pojetí (pojednáváme o nich v článku „Pojetí estetické výchovy“). Tato různorodost vychází z přiklonění se pedagoga k některému z hlavních cílů, respektive z osobních preferencí

/ No comments

Pojetí estetické výchovy

Pojetí estetické výchovy – verze pro tisk (pdf) Estetickovýchovovné vyučovací předměty mnohdy bývají považovány spíše za oddychovou, okrajovou a méně významnou součást výuky. Jako vyučovací předměty, které nejsou tolik důležité, jako např. Matematika či Chemie (případně jiné předměty, ve kterých se

/ 3 komentáře

Pojetí estetické výchovy

Pojetí estetické výchovy – verze pro tisk (pdf) Estetickovýchovovné vyučovací předměty mnohdy bývají považovány spíše za oddychovou, okrajovou a méně významnou součást výuky. Jako vyučovací předměty, které nejsou tolik důležité, jako např. Matematika či Chemie (případně jiné předměty, ve kterých se

/ 3 komentáře

Filmové biografie o hudebních osobnostech jako didaktický prostředek ve výuce hudební výchovy

Filmové biografie o hudebních osobnostech jako didaktický prostředek ve výuce hudební výchovy – verze pro tisk (pdf) Hudební výchova má dvě složky: aktivní a receptivní. Aktivní složkou, v RVP G nazvanou „produkce“ (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 2007: 52) myslíme činnosti vokální,

/ No comments

Filmové biografie o hudebních osobnostech jako didaktický prostředek ve výuce hudební výchovy

Filmové biografie o hudebních osobnostech jako didaktický prostředek ve výuce hudební výchovy – verze pro tisk (pdf) Hudební výchova má dvě složky: aktivní a receptivní. Aktivní složkou, v RVP G nazvanou „produkce“ (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 2007: 52) myslíme činnosti vokální,

/ No comments

Muzikál a muzikálová tvorba v hudební výchově

Muzikál a muzikálová tvorba v hudební výchově – verze pro tisk (pdf) Autorka lekce Markéta Šňupárková aplikuje metodiku zážitkové pedagogiky na lekci hudební výchovy. Navrhovaná lekce již podle slov autorky byla realizována ve výuce hudební výchovy na nižším stupni osmiletého

/ No comments

Muzikál a muzikálová tvorba v hudební výchově

Muzikál a muzikálová tvorba v hudební výchově – verze pro tisk (pdf) Autorka lekce Markéta Šňupárková aplikuje metodiku zážitkové pedagogiky na lekci hudební výchovy. Navrhovaná lekce již podle slov autorky byla realizována ve výuce hudební výchovy na nižším stupni osmiletého

/ No comments

Tvůrčí psaní aneb Nech umění vyprávět

Tvůrčí psaní aneb Nech umění vyprávět – verze pro tisk (pdf) Krátký příspěvek k tvůrčímu psaní s malou ukázkou. O tvůrčím psaní jsme již na stránkách Estetické výchovy psali. Jedním z předních propagátorů tvůrčího psaní je Zbyněk Fišer, který je

/ No comments

Tvůrčí psaní aneb Nech umění vyprávět

Tvůrčí psaní aneb Nech umění vyprávět – verze pro tisk (pdf) Krátký příspěvek k tvůrčímu psaní s malou ukázkou. O tvůrčím psaní jsme již na stránkách Estetické výchovy psali. Jedním z předních propagátorů tvůrčího psaní je Zbyněk Fišer, který je

/ No comments