O estetické výchově

Estetickou výchovu vnímáme jako zastřešující pojem pro všechny výchovné snahy, které si kladou za cíl  rozvíjet estetickou vnímavost a vybavit tak pro esteticky poučené působení člověka ve světě.

Jedna část definice nás tak vede k vnitřnímu procesu, druhá k jeho projevu navenek, k jakémusi aktivnímu občanství ve světě kultury. Předpokládáme však, že kultivace estetické vnímavosti je nezbytnou podmínkou všeho dalšího, neboť bez vlastních objevů a prohlubujících se estetických zážitků by byla estetická výchova jen snahou předat neživou a nepochopitelnou masu dat.

Za esteticky poučeným proměňováním světa se samozřejmě neskrývá jen možnost volit mezi hotovými produkty, ale i vlastní tvůrčí práce. A k té estetická výchova nejen povzbuzuje, ale dává jí i oporu v podobě konkrétních dovedností a znalostí, na nichž schopnost vyjadřovat se v jednotlivých druzích umění stojí.

Pod křídla estetické výchovy se tedy schovají všechny tradiční „výchovy uměním a k umění“, tedy výchova dramatická, literární, taneční, výtvarná, hudební (…), ale i (staro-) nové obory jako je tvůrčí psaní, galerijně-animační programy či některé aspekty výchovy mediální. Zároveň sem spadají i všechny cílené pedagogické snahy vést k porozumění problémům estetiky či k reflexi svébytných kulturních fenoménů, které nějakým způsobem aktivizují naše estetické vnímání.

Proto také i v tomto virtuálním prostoru mají místo témata řešená jednotlivými „výchovami“, ale i (možná spíše především) ta, která hranici mezi jednotlivými tradičními uměleckými obory překračují ve snaze použít různorodých výrazových (a didaktických) prostředků k cílenému prohloubení estetické vnímavosti.

Napsat komentář